Hacklab Mikkeli

LYHYESTI

Emme pyri orjallisesti noudattamaan kenenkään ulkopuolisen määrittelemää hakkerietiikkaa – sehän olisi jo vastoin hakkerietiikkaa itseään – vaan käytämme niitä pikemminkin ohjenuorina oman toimintamme peilaamiseen.

Hakkerietiikkaa on luonnehdittu eri tahojen toimesta eri tavoin. Omassa toiminnassamme ehkä olennaisimpina näyttäytyvät mm. seuraavat arvot:

  • Vapaa pääsy käyttämään, kokeilemaan ja oppimaan teknologiasta. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden tutustua uuteen teknologiaan.
  • Tiedon pitäisi olla samoin kaikkien saatavilla. Yhdessä tekeminen ja oppiminen sekä osaamisen jakaminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Fiksuimmat lopputuotokset julkaisemme laajemmalle yleisölle.
  • Vallan hajauttaminen. Itsenäisyys ja riippumattomuus ovat näkemyksemme mukaan ehdottomat edellytykset toiminnallemme.
  • Ihmisen taustatekijöillä ei ole merkitystä. Emme edellytä mitään tiettyä koulutusta tai osaamista, ikää, sukupuolta, maksuvalmiutta – pelkkä kiinnostus riittää. Millään muullakaan henkilön taustatekijällä ei ole toimintamme kannalta merkitystä.
  • Tietokoneilla ja muulla teknologialla voidaan parantaa elämänlaatua sekä luoda kauneutta. Teknologia mahdollistaa monella tavoin elämänlaadun paranemisen – se jo lähtökohtaisesti yhdistää yhteisömme jäsenet saman kiinnostuksenkohteen ympärille.

Tämä on vain lyhyt tiivistelmä. Ketään emme kuitenkaan velvoita tai edellytä näitä noudattamaan. Yhteisö elää ja muuttuu sekä siinä samalla myös sen arvot. Joiltakin osin olemme  jo kaukana alkuperäisistä näkemyksistä. Meille on tärkeintä antaa oman yhteisömme määritellä omat arvonsa.

Hakkerietiikasta on seikkaperäisempää tietoa kirjallisuudessa mm.:
Levy, Steven (1984). Hackers: Heroes of the Computer Revolution.
Himanen, Pekka (2001). Hakkerietiikka ja informaatioajan henki.

Huomioitavaa:
Tietomurrot eivät kuulu toimintaamme, vaikka niin opettavaisia tai jännittäviä olisivatkin. Muukaan laiton tai vihamielinen toiminta ei kuulu toimintaamme.